Opći akti

Opći akti

Preuzmite dokument:

  Odluka o osnivanju.pdf   (1.67 MB)
  Izmjena odluke o osnivanju.pdf   (556.4 KB)
  OIB.pdf   (304.33 KB)
  Prihvaćanje Statuta.pdf   (206.35 KB)
  Statut.pdf   (2.48 MB)