Zapovjedništvo

Zapovjedništvo

Zapovjednik:

 • Mirko Kajkara bacc.ing.sec. 
 • tel: 091 517 0830
 • e-mail: jvp@vatrogasci-losinj.info   /    mirkokajkar@yahoo.com

Zamjenik zapovjednika:

 • Marin Brčić, bacc.ing.sec.
 • tel: 091 2866067
 • e-mail: marin.brcic.jvplosinj@gmail.com

Voditelji smjena:

 1. smjena, Danijel Crnović
 2. smjena, Branko Vojiković
 3. smjena, Danijel Matušan 
 4. smjena, Saša Mandić

Zamjenici voditelja smjena:

 1. smjena, David Badurina
 2. smjena, Tomislav Miočić
 3. smjena, Tomislav Levinger
 4. smjena, Flavio Dlačić