• DOJAVA 193
  Naše intervencije se ne naplaćuju
  SAZNAJ VIŠE!
 • SAVJETI KOD POŽARA
  Poučite djecu o požarima i kako pozvati 193
  SAZNAJ VIŠE!
 • DAN OTVORENIH VRATA
  Posjetite nas tokom dana otvorenih vrata
  SAZNAJ VIŠE!
 

JVP Grad Mali Lošinj

 

O nama

 SAZNAJ VIŠE
 

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama.
Postrojba obavlja svoju djelatnost kao javnu službu.

112 DUZS
192 Policija
193 Vatrogasci
194 Hitna pomoć
195 Spašavanje na moru
1987 Hrvatski autoklub
 

Preventiva i savjeti