Tijela postrojbe

Tijela postrojbe

Tijela Javne vatrogasne postrojbe su:

  1. Upravno vijeće
  2. Zapovjednik

Upravno vijeće:

  1. Ivica Vlašić, predsjednik
  2. Jasmina Ibrišimović, član
  3. Bernard Nikolić, član
  4. Zvonimir Šalov, član

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članak 47. Statuta Grada Malog Lošinja (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 29/99), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, dana 10. Srpnja 2013. Godine, donio je Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Malog Lošinja.

Zapovjednik:
bacc.ing.sec. Mirko Kajkara

Zamjenik zapovjednika:
Upražnjeno mjesto

Pomoćnik zapovjednika za opremu i tehniku
Marin Brčić

Preuzmite dokument:

  Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća.pdf   (259.04 KB)
  Odluka o imenovanju zapovjednika.pdf   (223.06 KB)
 

Poveznice: