Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

            Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

            Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj koje se nalazi na adresi http://vatrogasci-losinj.info

Stupanj usklađenosti

            Mrežna stranica Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj http://vatrogasci-losinj.info/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

            Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Poveznice nisu podcrtane, te je preporuka koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.
  • Kretanje kroz digitalni sadržaj korištenjem samo tipkovnice. Kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije u potpunosti omogućeno. Preporuka je omogućiti funkciju kretanja kroz digitalni sadržaj korištenjem samo tipkovnice.
  • Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem.

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

            Ova je izjava sastavljena 19. svibnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

            Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj.

            Izjava je zadnji put preispitana 19. svibnja 2021. Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

            Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Mali Lošinj.

            Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Lošinjskih brodograditelja 37, 51550 Mali Lošinj

Tel: +385 51 231 448

E mail: jvp@vatrogasci-losinj.info

Postupak praćenja provedbe propisa

            Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

            U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr