Djelatnost

Djelatnost

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama.

Postrojba može, uz vatrogasnu djelatnost upisanu u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju vatrogasne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost (održavanje vozila, organizacija kulturnih i sportskih priredaba, prijevoz vode i sl.), ako se time ne ugrožava obavljanje vatrogasne djelatnosti i ako se one obavljaju u manjem opsegu.

Postrojba obavlja svoju djelatnost kao javnu službu.

Preuzmite dokument:

  Odluka o razvrstavanju subjekta.pdf   (218.38 KB)