Osnovni podaci

Osnovni podaci

Naziv i sjedište: Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 37.
Registracija: Javna vatrogasna postrojba je upisana u registar Trgavačkog suda u Rijeci
MBS: 040151416
Tt-16/1733-5
OIB: 26896065175
Matični broj: 01509071
IBAN HR44 2500 0091 1013 4279 7, Addiko banka
Web adresa: www.vatrogasci-losinj.info/JVP

Preuzmite dokument:

  Potvrda o OIB-u.pdf   (308.75 KB)
  Trgovački sud.pdf   (475.06 KB)
 

Poveznice: