Osnivanje

Na temelju članka 8. Zakona o vatrogastvu (''Narodne novine'' br 106/99), članka 7. Stavak 1. Točka 2. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' broj 76/93) i članka 30. Statuta Grada Mali Lošinj ('' Službene novine'' Primorsko-goranske županije br. 15/97., 23/97. I 13/98.), Gradsko poglavarstvo Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 14. Prosinca 1999. godine, donijelo Odluku o osnivanju javne ustanove ''JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA MALI LOŠINJ''.

Osnivač i vlasnik Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj je Grad Mali Lošinj.

Preuzmite dokument:

  Odluka o osnivanju 2022.pdf   (4.24 MB)
  Odluka o osnivanju 1999. godina.pdf   (1.67 MB)
  Izmjena odluke o osnivanju 2010.pdf   (556.4 KB)