Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15.). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom. te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“. Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Službenik za informiranje: Mirko Kajkara

Podnošenje zahtjeva za pristup informaciji

Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje:

  • pisanim putem, na adresu: Lošinjskih brodograditelja 37, 51550 Mali Lošinj
  • elektronskom poštom na adresu: jvp@vatrogasci-losinj.info
  • telefonom na broj: 051/231-448
  • osobno u postrojbu od ponedjeljka do petka od 08:30 do 12:30 sati

Preuzmite dokument:

  Zahtjev za pristup informacijama.docx   (48.02 KB)
  Zahtjev za pristup informacijama.pdf   (63.48 KB)
  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.docx   (51.95 KB)
  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.pdf   (84.45 KB)
  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.docx   (48.55 KB)
  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.pdf   (64.7 KB)
  Povjerenik za informiranje.pdf   (108.11 KB)